NASZA SZKOŁA


Historia naszej szkoły sięga końca  XIX w. Szkoła była rozmieszczona w trzech drewnianych budynkach, a
od kilkunastu lat uczymy się w nowoczesnym obiekcie. Urocze położenie szkoły, na skraju wsi otoczonej
pachnącym, sosnowym lasem nadaje jej przyjazną, ciepłą atmosferę. Taka lokalizacja sprawia, że bardzo
dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Wiosną i latem biegamy i gramy w piłkę na szkolnym boisku,
jesienią lubimy spacerować w okolicznym lesie i zbierać grzyby a ulubioną zimową rozrywką są dla nas
huczne kuligi, organizowane przez naszych rodziców. Takie warunki sprawiają, że chętnie chodzimy do
szkoły a nauka nie sprawia nam trudności.
U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteśmy szkołą rozśpiewaną i szanującą tradycje. Od
czternastu lat organizujemy gminny konkurs ortograficzny "Mistrz Ortografii".
Korzystamy z funduszy unijnych uczestnicząc w projektach i programach europejskich: Projekt
"Dorównaj", "Szansa dla najmłodszych", "Radosna Szkoła", "Owoce  i warzywa w szkole" i "Szklanka
mleka". Przyrodnicy mogą opiekować się szkolnymi roślinami i zwierzętami, a ci których rozpiera energia
mają do dyspozycji salę gimnastyczną, zaopatrzoną w sprzęt sportowy. Po wysiłku umysłowym i fizycznym
zawsze czeka na uczniów ciepły, domowy posiłek przygotowany w naszej stołówce.
Jako "Szkoła z klasą" staramy się zawsze trzymać wysoki poziom nauczania. Nasze wyniki
sprawdzianu po kl.VI są wyższe od średniej gminy, powiatu i województwa.
                           NASZA AKTYWNOŚĆ

Braliśmy udział w projektach europejskich:
. " Dorównaj"
. "Szansa dla najmłodszych"

Organizujemy:
. Konkurs " Mały Mistrz Ortografii"
. Konkurs "Gminny Mistrz Ortografii"

Bierzemy udział w:
. Konkursach plastycznych:" Kartka Bożonarodzeniowa" ,  "Kartka Wielkanocna", "
Bezpieczeństwo na wsi", o charakterze ekologicznym
. Konkursie Wiedzy o Straży Pożarnej
. Ogólnopolski Konkursie Matematycznym MIX
. Konkursie " Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego"
. Konkursach matematycznych: "Szpak", "MiMak"
. Konkursie językowym Oxford
. Projekcie "Aktywna Edukacja" - "Cyfrowa Szkoła"

                               SP MOKRE NA CYFROWO


Od 2012 roku Szkoła Podstawowa w Mokrem wprowadza skutecznie proces cyfryzacji
w swojej działalności edukacyjnej. Proces rozpoczął udział placówki w programie rządowym Cyfrowa
Szkoła w 2012 oraz całorocznym kursie e-learningowym Aktywna edukacja 2013/2014
przygotowującym kadrę nauczycielską w wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia Technologii
Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Efektem tych działań było uzyskanie Certyfikatu CEO Szkoły
Gotowej na TIK a we wrześniu 2014/2015 SP Mokre jako pierwsza z placówek oświatowych Gminy
Zamość wprowadza prowadzenie dziennika lekcyjnego tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.
Wdrażając TIK wraz z e-dziennikiem szkoła spełniła niezbędne warunki takie jak:
- wyposażenie wszystkich sal dydaktycznych w komputerowy zestaw multimedialny - laptop
z projektorem/tablicą interaktywną z bezprzewodowym dostępem do szybkiego łącza internetowego;
- zgoda organu prowadzącego na prowadzenia dokumentacji w formie wyłącznie elektronicznej;
- zabezpieczenie dodatkowych stanowisk komputerowych np. w pokoju nauczycielskim, sekretariacie;
- określenie procedur regulujących ewentualne przerwy czy zakłócenia w dostępie do sieci oraz inne
wypadki losowe, które rzutowałyby negatywnie na prowadzenie dokumentacji;
- spełnianie wymagań prawnych, co do bezpieczeństwa przechowywania i udostępniania danych
osobowych.
Dziś, e-dziennik jest niemal standardem i narzędziem wszechobecnym w szkołach, jednak
kilka lat temu sytuacja wyglądała nieco inaczej.
,,Było to wtedy dość duże wyzwanie." jak wspomina dyrektor szkoły p. Beata Nowak. "miałam pewne
obawy przed rezygnacją z wersji papierowej dziennika pomimo, że szkoliliśmy się, przeprowadziliśmy
półroczny pilotaż. W końcu, moja determinacja i odwaga całego grona wzięły górę. Dzisiaj, ani ja, ani
nikt z nauczycieli, nie chciałby wracać do tradycyjnego dziennika, pisemnego prowadzenia księgi
protokołów rady pedagogicznej czy ręcznego wypisywania świadectw końcoworocznych"
Warto tu wspomnieć, iż proces dydaktyczny dokumentowany w formie elektronicznej, w czasach
powszechnej cyfryzacji, ma same korzyści nie tylko dla kadry nauczycielskiej, ale również dla uczniów
i rodziców. Co więcej, jest wynikiem dążeń do stałego rozwoju szkoły i czerpania ze źródła jakim stała
się technologia informacyjno - komunikacyjna.
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl

Free Flag Clipart
SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>