SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Adriana Adamowicz
przewodnicząca

Maja Mnich
zastępca

Karolina Knap
skarbnik
Sekcja Techniczna

Krystian Jachymczyk
Jakub Fusiara
Bartłomiej Soboń
Marcin Antoniuk


Sekcja DekoracyjnaGMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl

SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>