ZOSTAŃ PRZEDSZKOLAKIEM / UCZNIEM SP MOKRE !!!
Szkoła Podstawowa
w Mokrem
22-400 Zamość
tel. (84) 641 15 77
www.spmokre.pl

10-15 osobowe klasy I-VI
z bogato wyposażonymi
pracowniami
oddział przedszkolny
   3-4 latków (5 i 10 - godzinny) oraz klasa
"0"
Stołówka z własną kuchnią
 
Dowóz do szkoły pod okiem nauczycieli - opiekunów
opieka świetlicowa wg
potrzeb
oraz bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych
Doświadczona kadra dba o wysoki poziom nauczania potwierdzony m.in.: bardzo dobrymi wynikami z testu kompetencji szóstoklasistów oraz świadectwami i certyfikatami
"Zielone szkoły"
(wyjazdy 4-6 dniowe)
Nasza oferta!!!
szkola z klasa
ortograffitti3

SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl