DYREKTOR SZKOŁY
Beata Nowak
Oddziały Przedszkolne
Renata Bekier 3-4 latki
Joanna Suchocka 5-6 latki

Klasy I-III nauczanie zintegrowane
Grażyna Kozak - klasa I
Renata Radlińska - klasa II
Jolanta Szwaczkiewicz - klasa III

Klasy IV-VIII
Beata Nowak - matematyka
Eryk Adamczuk - język angielski, historia
Leszek Borys - wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
Beata Czeczko - język niemiecki
Mirosław Dudek - chemia
Barbara Gajewska - geografia
Cezary Gomułka - muzyka, zajęcia rytmiczne, informatyka
ks. Wiesław Górniak- religia
Katarzyna Kędziora - przyroda, zajęcia świetlicowe
Jadwiga Konopka - język polski, zajęcia rewalidacyjne
Alicja Mazur-Klimko - biologia, WDŻ
Małgorzata Staniak - technika, doradztwo zawodowe
Joanna Suchocka - plastyka
Małgorzata Turos - matematyka, fizyka
Tomasz Zaręba - wychowanie fizyczne
Katarzyna Zawiślak-Kwasowiec - język angielski

Pracownicy obsługi szkolnej i stołówki:
Beata Krupa
Teresa Kucharska
Magorzata Małysz
Halina Sowa
Tadeusz Studnicki
Beata Wichorowska

SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl