DYREKTOR SZKOŁY
Beata Nowak
Oddziały Przedszkolne
Renata Bekier 3-4 latki
Barbara Lalik 3-4 latki
Grażyna Kozak 5-6 latki

Klasy I-III nauczanie zintegrowane
Renata Radlińska  - klasa I
Joanna Suchocka - klasa II-III
Jolanta Szwaczkiewicz - klasa III

Klasy IV-VII
Beata Nowak - matematyka
Eryk Adamczuk - język angielski, historia
Marek Budzyński - zajęcia techniczne
, komputerowe
Beata Czeczko - język niemiecki
Mirosław Dudek - język angielski, chemia
Sławomir Dudek - wychowanie fizyczne
Cezary Gomułka - muzyka, zajęcia rytmiczne, informatyka
Katarzyna Kędziora - przyroda, zajęcia świetlicowe
Jadwiga Konopka - język polski
Grażyna Kozak - zajęcia rewalidacyjne
Jolanta Pałyga - biologia, WDŻ
Agnieszka Sawczuk - geografia
Joanna Suchocka - plastyka
Magdalena Woszak - matematyka, fizyka
ks. Konrad Zalewski- religia
Tomasz Zaręba - wychowanie fizyczne

Pracownicy obsługi szkolnej i stołówki:
Beata Krupa
Teresa Kucharska
Halina Sowa
Tadeusz Studnicki
Beata Wichorowska

GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl

SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>