SP MOKREKalendarz na stronę
sp mokreStatystyki zbiorcze na stronę
>
1. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf
2. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf
3. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word.docx
GMINA ZAMOŚĆ
SP  MOKRE
WITAMY W NASZEJ SZKOLE!!!
Mokre 303    22-400 Zamość
tel. 84 641 15 77
www.spmokre.pl           sp-mokre@wp.pl